075-305999

Hospital Emergency service 24hr

ออกหน่วยเชฟรอน

โรงพยาบาลนครพัฒน์ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพ โดยมีการจัดนิทรรศการประจำปี 2562 ณ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต ภายใต้หัวข้อ "Stronger Together" เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพกับพนักงานและพนักงานรับเหมาของบริษัทฯ ณ ศูนย์ขนส่งทางอากาศ นครศรีธรรมราช ในวันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 ตั้งเเต่เวลา 07.00 น. - 12.00 น.