075-305999

Hospital Emergency service 24hr

 
 

ท่าออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อคอ

 

ท่าที่1  ศีรษะตั้งตรง เอามือด้านขวายันศีรษะ ออกแรงต้านค้างไว้ นับ 1-10 (นับ 1 ครั้ง) ทำซ้ำ 10 ครั้ง วันละ 3 รอบ
ท่าที่2  ศีรษะตั้งตรง เอามือด้านซ้ายยันศีรษะ ออกแรงต้านค้างไว้ นับ 1-10 (นับ 1 ครั้ง) ทำซ้ำ 10 ครั้ง วันละ 3 รอบ
ท่าที่3  ก้มหน้า กำมือยันศีรษะ ออกแรงต้านค้างไว้ นับ1-10 แล้วกลับท่าเดิม (นับ 1 ครั้ง) ทำซ้ำ 10 ครั้ง วันละ 3 รอบ
ท่าที่4  ประสานมือที่ท้ายทอย เงยศีรษะไปทางด้านหลัง และออกแรงต้านค้างไว้ นับ 1-10 (นับ 1 ครั้ง) ทำซ้ำ 10 ครั้ง วันละ 3 รอบ
ท่าที่5  หันศีรษะไปทางด้านขวา 45 องศา เอามือด้านขวายันศีรษะ ออกแรงต้าน นับ 1-10 (นับ 1 ครั้ง) ทำซ้ำ 10 ครั้ง วันละ 3 รอบ
ท่าที่6  หันศีรษะไปทางด้านซ้าย 45 องศา เอามือด้านซ้ายยันศีรษะ ออกแรงต้าน นับ 1-10 (นับ 1 ครั้ง) ทำซ้ำ 10 ครั้ง วันละ 3 รอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โทร. 075-305999 ต่อ 127