075-305999

Hospital Emergency service 24hr

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม

 โปรโมชั่นนี้มีตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 075-305999 ต่อ 210

 

โรคปอดบวม สามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะที่เกิดจากการติดเชื้ออาจมีความรุนเเรงมากนำไปสู่การเสียชีวิตได้เเละมักพบบ่อยในเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 2 ขวบเเละผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
ดังนั้นเราควรสร้างเกราะป้องกันโรค ดูเเลตัวเองให้มากเมื่ออายุมากขึ้น ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน


รายการตรวจ
วัคซีนโรคปอดบวมนิวโมคอคคัส 13 สายพันธุ์ 2,900.฿/เข็ม

พร้อมรับสิทธิ์เเลกซื้อ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ในราคา 400 บาทหมายเหตุ
** วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
** วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
** เป็นวัคซีนป้องกันโรคปอดบวม 13 สายพันธุ์ ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไม่มีผลในการป้องกันไวรัส
** สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 16.00 น. เป็นต้นไป