075-305999

Hospital Emergency service 24hr

แผนกตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง มีโปรแกรมที่เหมาะสมกับบุคคล ให้เลือก หรือให้คำแนะนำในเรื่องของโปรแกรมการ ตรวจสุขภาพที่เหมาะสม โดยการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น สุขภาพของคุณเองหรือ สุขภาพของคนที่คุณรักเราพร้อมให้คำแนะนำเสมอ เพราะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต ศูนย์สุขภาพมีบริการตรวจ ร่างกายก่อนทำประกันชีวิต โดยแพทย์แต่งตั้งจากบริษัทประกัน ศูนย์สุขภาพเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ จึงเน้นการให้บริการ ตรวจสุขภาพ ที่เหมาะสมสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและจัดสรรโปรแกรม ที่เหมาะสมสำ หรับท่าน ด้วยบริการที่อบอุ่น เป็นกันเอง

แนะนำก่อนตรวจสุขภาพ

งดน้ำและอาหาร หลัง 24.00 น. แผนกตรวจสุขภาพเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 - 17.00 น.