075-305999

Hospital Emergency service 24hr

แผนกตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง มีโปรแกรมที่เหมาะสมกับบุคคล ให้เลือก หรือให้คำแนะนำในเรื่องของโปรแกรมการ ตรวจสุขภาพที่เหมาะสม โดยการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น สุขภาพของคุณเองหรือ สุขภาพของคนที่คุณรักเราพร้อมให้คำแนะนำเสมอ เพราะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต ศูนย์สุขภาพมีบริการตรวจ ร่างกายก่อนทำประกันชีวิต โดยแพทย์แต่งตั้งจากบริษัทประกัน ศูนย์สุขภาพเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ จึงเน้นการให้บริการ ตรวจสุขภาพ ที่เหมาะสมสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและจัดสรรโปรแกรม ที่เหมาะสมสำ หรับท่าน ด้วยบริการที่อบอุ่น เป็นกันเอง

Price list

หมู่โลหิต (ABO) 100.฿
หมู่โลหิต (RH) 100.฿
ตรวจหาเชื่อไวรัสตับอักเสบชนิดB 200.฿
ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดB 200.฿
ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดC 500.฿
ตรวจหาเชื่อไวรัสตับอักเสบชนิดA 600.฿
ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ 400.฿
ตรวจหาเชื้อกามโรค 150.฿
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก 650.฿
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ 350.฿
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ 450.฿
ตรวจมะเร็งปากมดลูก 630.฿
ตรวจมะเร็วปากมดลูกชนิดพิเศษ 1,350.฿
ตรวจมะเร็งเต้านม 1,350.฿
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง 1,100.฿
ตรวจสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลัง 2,500.฿
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง 2,500.฿
ตรวจสมรรถภาพปอด 300.฿

แนะนำก่อนตรวจสุขภาพ

งดน้ำและอาหาร หลัง 12.00 น. แผนกตรวจสุขภาพเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 - 17.00 น.